ภาคธุรกิจจังหวัดตรัง จัดบรรยายพิเศษ Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape

วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ บรรยายพิเศษ Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape : From Crisis to Opportunity เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน จัดโดย ภาคธุรกิจจังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก…

Continue Readingภาคธุรกิจจังหวัดตรัง จัดบรรยายพิเศษ Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape

End of content

No more pages to load