แนวปฏิบัติการเข้าหอพักฯ ภาคการศึกษาที่ 2-2564

แนวปฏิบัติการเข้าหอพักและเฝ้าระวังการระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แนวปฏิบัติการเข้าหอพักฯ-2-2564Download

Continue Readingแนวปฏิบัติการเข้าหอพักฯ ภาคการศึกษาที่ 2-2564

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4 thasaba_4-Download

Continue Readingประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพื้น ค.ส.ล. พร้อมหลังคาบริเวณสนามหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพื้น ค.ส.ล. พร้อมหลังคาบริเวณสนามหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาDownload

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพื้น ค.ส.ล. พร้อมหลังคาบริเวณสนามหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

End of content

No more pages to load