ม.อ. ร่วมกับ MTW (Asia) แถลงข่าวลงนามความร่วมมือ โครงการปั้นคนปั้นนักธุรกิจเปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างอาชีพ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เมตาเวิลด์ (เอเชีย) จำกัด จัดแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาผ่านแพตฟอร์ม Tiktok ณ ห้องโรงละคร โดยมี ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และคุณเบญจา กัลยาวินัย กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เมตาเวิลด์ (เอเชีย)…

Continue Readingม.อ. ร่วมกับ MTW (Asia) แถลงข่าวลงนามความร่วมมือ โครงการปั้นคนปั้นนักธุรกิจเปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างอาชีพ

ม.อ.ตรัง จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) พร้อมการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)” โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ  ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลธนบุรีตรัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ การจัดโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทักษะและขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น พื้นฐาน (CPR) อย่างถูกต้อง…

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) พร้อมการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมสำรวจพื้นที่ในการออกแบบสวนสาธารณะสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจภายใต้โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อ.เมือง และ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 เพื่อพบปะพูดคุย แนะนำ รับฟังความคิดเห็นกับทีมบริหารองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยมี คุณสมนึก นุ่นด้วง คณะทำงานวิชาการ คุณวาลัยพร ด้วงคง คณะทำงานวิชาการจังหวัดตรัง โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อาจารย์ภวัต รอดเข็ม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกฯ…

Continue Readingอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมสำรวจพื้นที่ในการออกแบบสวนสาธารณะสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจภายใต้โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

End of content

No more pages to load