ผู้บริหาร ม.อ. เข้าขอพร นายชวน หลีกภัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันนี้ (13 เมษายน 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร…

Continue Readingผู้บริหาร ม.อ. เข้าขอพร นายชวน หลีกภัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ห้องประชุม 53 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง” โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง”

ม.อ.ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ผลักดันทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนากีฬา เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและพัฒนากีฬา ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย บุคลากร การใช้สถานที่รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มฐานจำนวนนักกีฬาหน้าใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาให้ได้มาตรฐาน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง มี นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัดตรัง และนายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Continue Readingม.อ.ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ผลักดันทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน

End of content

No more pages to load