ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าฝั่งห้องฟิตเนส อาคารยิมเนเซี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 67069104689)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-45Download

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าฝั่งห้องฟิตเนส อาคารยิมเนเซี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 67069104689)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขที่โครงการ 67039400763)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-ป.ครุภัณฑ์อาชีวอนามัยDownload ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th

Continue Readingข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขที่โครงการ 67039400763)

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 18 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 18 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ ยกเลิกประกาศ.ครุภัณฑ์Download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 18 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

End of content

No more pages to load