ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่กดยืนยันในแบบบันทึกค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

** ขอให้นักศึกษาเร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายในระบบ DSL ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ** รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันแบบเบิกเงินDownload

Continue Readingประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่กดยืนยันในแบบบันทึกค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันค่าเล่าเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่องานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อผู้ได้รับการผ่อนผันค่าเทอมประจำภาคการศึกษา1-2567Download

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันค่าเล่าเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

** กำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ประเภท ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีระดับปริญญาตรี**

**นักศึกษาต้อง อ่านรายละเอียดและกำหนดการตามไฟล์ที่แนบ และเข้ามาส่งสัญญากู้ยืม ฯ และเอกสาร แบบยืนยันกับสถานศึกษาตามกำหนดการที่สถานศึกษาได้แจ้งไว้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง ขอบคุณค่ะ ** ประกาศรับสมัคร-กู้รายใหม่67Download

Continue Reading** กำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ประเภท ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีระดับปริญญาตรี**

End of content

No more pages to load