You are currently viewing ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ 2567
  • Post published:December 18, 2023

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2567

โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและยุทธศาสตร์ (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ 9 มกราคม 2567 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ปิดรับสมัครในเวลา 15.30 น.