You are currently viewing ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา
  • Post published:September 19, 2023

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ