You are currently viewing ร่าง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑  งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑  งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • Post published:March 30, 2023

วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2566

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 4 เมษายน 2566

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th