You are currently viewing ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ
  • Post published:August 11, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • พนักงานจัดการหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  • คนสวน จำนวน 6 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหาร (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ยกเว้น วันที่ 9 กันยายน 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร ปิดรับสมัครในเวลา 15.30 น.)

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหาร (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โทร 0 7520 1715 หรือ 0 7520 1733 ในวันและเวลาราชการ