You are currently viewing ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  • Post published:March 22, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

*** ช่องทางการรับสมัคร : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th เท่านั้น ***