โรงละคร

โรงละคร อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา

  • บริการห้องขนาดใหญ่ รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 270 ที่นั่ง
  • เหมาะสำหรับกิจกรรมการแสดง การประกวด งานมินิคอนเสิร์ต งานทอล์คโชว์ 
  • ระบบแสง สี เสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และกล้องบันทึกภาพรอบทิศทาง                                                                       พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ครบวงจร 

ติดต่องานบริหารทรัพย์สิน

 ติดต่อจองห้อง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

 หมายเลขโทรศัพท์ 075-201700 ต่อ 52408