You are currently viewing ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2
  • Post published:December 25, 2020

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2