You are currently viewing ประกาศ  เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการช่างเทคนิคประจำหอพักนักศึกษา  วิทยาเขตตรัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ประกาศ เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการช่างเทคนิคประจำหอพักนักศึกษา วิทยาเขตตรัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
  • Post published:December 21, 2020

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์เรียกบัญชีสำรอง คือ นายธนนท์ นุ่นสง ตำแหน่งช่างเทคนิค เพื่อมาบรรจุจ้างเป็นลูกจ้างโครงการช่างเทคนิคประจำหอพัก วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งช่างเทคนิค โดยให้มารายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ