You are currently viewing ประกาศ  เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่ง คนสวน
ประกาศ เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่ง คนสวน
  • Post published:November 25, 2020

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอประกาศ เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ วิทยาเขตตรัง คือ นายจิรพรรณ หนูหมุน ตำแหน่ง คนสวน เพื่อมาบรรจุ จ้างเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ โดยให้มารายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ