You are currently viewing ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา
  • Post published:November 10, 2020

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างเทคนิคประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา กำหนดสอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ