You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสวิตซ์อีเทอร์เน็ตแบบพีโออีพร้อมโมดูลเชื่อมต่อสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก(โมดูลเอสเอฟพี) ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสวิตซ์อีเทอร์เน็ตแบบพีโออีพร้อมโมดูลเชื่อมต่อสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก(โมดูลเอสเอฟพี) ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • Post published:April 10, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสวิตซ์อีเทอร์เน็ตแบบพีโออีพร้อมโมดูลเชื่อมต่อสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก(โมดูลเอสเอฟพี) ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th