You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
  • Post published:April 4, 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0312 สังกัดงานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2201 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง