You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  • Post published:February 2, 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานบัญชี การเงินและพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

กำหนดสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : วันจันทร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2567

 เวลา 09.00 – 12.00 น.   สอบข้อเขียน ณ ห้องเรียน 1211 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 วิทยาเขตตรัง                                           

เวลา 13.00 – 16.00 น.   สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3  อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง