You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งคนสวน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งคนสวน
  • Post published:October 16, 2023

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งคนสวน

กำหนดวันสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566