You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  • Post published:September 4, 2023

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยาเขตตรัง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานวิทยาเขตตรัง