You are currently viewing นักศึกษา สถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้า 2 รางวัลชมเชยออกแบบปรับปรุงบริเวณท่าเรือข้ามฟากแหลมสน จ.สงขลา
นักศึกษา สถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้า 2 รางวัลชมเชยออกแบบปรับปรุงบริเวณท่าเรือข้ามฟากแหลมสน จ.สงขลา
  • Post published:August 16, 2023

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์วิสุทธิ์ นุชนาบี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายซอดีกีน ยะริง และนางสาวภัทรพร รักแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานประกวดแบบการพัฒนาพื้นที่การออกแบบปรับปรุงบริเวณท่าเรือข้ามฟากแหลมสน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในเทศกาลปักใต้ ดีไซน์วีค 2023 (Pakk Taii Design Week 2023) ณ ศูนย์อาษาคลาวด์ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยนักศึกษาทั้งสองคนได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท

ผลงานการออกแบบ ของ นางสาวภัทรพร รักแก้ว

การประกวดแบบการพัฒนาพื้นที่การออกแบบปรับปรุงบริเวณท่าเรือข้ามฟากแหลมสน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อต้องการแก้ปัญหาจุดขึ้น-ลง บริเวณท่าเรือบ้านแหลมสน ให้มีความสะดวกสบายแก่ผู้สัญจรท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว เหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกวัย โดยใช้วัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง และมีรูปแบบอันสวยงาม รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการใช้งาน สะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่นเอาไว้อย่างสมบูรณ์ โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินจำนวน 2 ผลงาน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานจากทั่วประเทศกว่า 100 ผลงาน

ผลงานการออกแบบ ของ นายซอดีกีน ยะริง