You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  • Post published:August 4, 2023

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 3904 สังกัดงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยาเขตตรัง

กำหนดสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566