You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  • Post published:July 31, 2023

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยาเขตตรัง

กำหนดสอบข้อเขียน : วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน L2212 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2