You are currently viewing ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
  • Post published:July 18, 2023

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 1381 สังกัดงานอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th