You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  • Post published:June 19, 2023

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยาเขตตรัง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานวิทยาเขตตรัง