You are currently viewing ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งคนสวน  จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
  • Post published:November 3, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ