You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
  • Post published:September 29, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4334 สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตตรัง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานวิทยาเขตตรัง