You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  • Post published:June 2, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ ฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ