You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  • Post published:April 19, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง

กำหนดสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

*** ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกทุกท่าน ดำเนินการดังนี้

1. Add Line OpenChat เพื่อเป็นช่องทางในการรับข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ โดยคลิก Link หรือ SCAN QR CODE ด้านล่างนี้

LINE OpenChat
รหัสเข้าร่วม/Code to join: 2604

2. ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันเข้าสอบ และรายงานผลการตรวจภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. โดยคลิก Link หรือ SCAN QR CODE ด้านล่างนี้

*** หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบนำรูปผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบด้วย

แบบคัดกรองโรค COVID-19 และรายงานผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR