You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดงาน มหกรรมจัดแสดงสินค้า 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T NEWGEN)
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดงาน มหกรรมจัดแสดงสินค้า 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T NEWGEN)
  • Post published:December 17, 2021

***** เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ​ พร้อมด้วย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน​มหกรรมจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา​ โดย ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ ในนามของตัวแทนคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยชาวบ้านจากชุมชนท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง หรือโครงการ U2T ท่าสะบ้า ร่วมจัดแสดงออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ด้วย