Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชมรมมุสลิม 2 สถาบัน ม.อ. - ม.ร.ส. ครั้งที่ 7 สร้างมิตรภาพและรู้จักความสามัคคีระหว่างสถาบันให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น( 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 

10 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ม.อ. - ม.ร.ส. ครั้งที่ 7 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ขรรชัย วงษ์ชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในพิธีเปิดครั้งนี้

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา อีกทั้งยังการพัฒนาศักยภาพด้านการคิด วิเคราห์ การแก้ปัญหา เสริมสร้างความสามัคคีเดียวภายใต้ความภาคภูมิใจในสถาบัน นับเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาชมรมมุสลิมจะได้เก็บเกียวมิตรภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัยร่วมกัน