งานคลังและพัสดุ

ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์การโอนเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)         ดูข้อมูลทั้งหมด


แจ้งการโอนเงินเข้าวันที่ 6 ก.พ. 64 (เงินงบประมาณ)

ไม่มีรายการโอนเงินให้กับบุคลากรในเดือน มกราคม 2564 (เงินงบประมาณ)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 (เงินงบประมาณ)

ประชาสัมพันธ์การโอนเงิน (เงินรายได้)         ดูข้อมูลทั้งหมด


แจ้งการโอนวันที่ 1-20 เม.ย. 64

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มกราคม 2564