Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ พัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลในสำนักงาน พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากร ประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

13 มิถุนายน พ.ศ.2567

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ พัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลในสำนักงาน พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากร ประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ม.อ.สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด งาน Surat Thani Pride 2024

12 มิถุนายน พ.ศ.2567

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด งาน Surat Thani Pride 2024

ม.อ.สุราษฎร์ธานี  ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน พ.ศ.2567

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ม.อ.สุราษฎร์ธานี  จัดโครงการค่ายการจัดทำผลงาน เพื่อประกอบการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 2

2 มิถุนายน พ.ศ.2567

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายการจัดทำผลงาน เพื่อประกอบการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 2

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

28 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการอบรมเกษตรกรการเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพทุเรียนไทย

28 พฤษภาคม พ.ศ.2567

โครงการอบรมเกษตรกรการเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพทุเรียนไทย

ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  และปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

2 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน พ.ศ.2567

เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ถวายราชสักการะร่วมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

31 มีนาคม พ.ศ.2567

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ถวายราชสักการะร่วมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

1 ในความภาคภูมิใจของชาว ม.อ.สุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2567

14 มีนาคม พ.ศ.2567

1 ในความภาคภูมิใจของชาว ม.อ.สุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2567

ม.อ.สุราษฎร์ธานี  เจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

13 มีนาคม พ.ศ.2567

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการแก่นักศึกษา “วิถีสวนโมกข์ วิถีพุมเรียง” สืบสานวัฒนธรรมและของดีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 มีนาคม พ.ศ.2567

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการแก่นักศึกษา “วิถีสวนโมกข์ วิถีพุมเรียง” สืบสานวัฒนธรรมและของดีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า : 1, 2, 3 ... 156, 157, 158