Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มิถุนายน พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขายตลาดพัสดุ จำนวน 33 รายการ

10 มิถุนายน พ.ศ.2567

ประกาศขายตลาดพัสดุ จำนวน 33 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

7 มิถุนายน พ.ศ.2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มิถุนายน พ.ศ.2567

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิถุนายน พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานปรับปรุงร้านค้าภายในโรงอาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน

29 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานปรับปรุงร้านค้าภายในโรงอาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

8 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : 1, 2, 3 ... 93, 94, 95