Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวอบรม/สัมมนา

โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

11 สิงหาคม พ.ศ.2565

โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

8 สิงหาคม พ.ศ.2565

โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการแบบ Online Webinar  หัวข้อ

2 สิงหาคม พ.ศ.2564

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการแบบ Online Webinar หัวข้อ "Polymer-based Drug Delivery System" พอลิเมอร์กับศาสตร์ทางการแพทย์ พร้อมหาคำตอบ

สนใจเข้าอบรมหลักสูตร

20 มิถุนายน พ.ศ.2562

สนใจเข้าอบรมหลักสูตร

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบปัญหาการเลือกตั้งและการเมืองไทย

8 มีนาคม พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบปัญหาการเลือกตั้งและการเมืองไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สู่การสร้างสระเก็บกักน้ำต้นแบบจากยางพารา สำหรับการเกษตร

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สู่การสร้างสระเก็บกักน้ำต้นแบบจากยางพารา สำหรับการเกษตร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่ยวทั่วประเทศ)

24 มกราคม พ.ศ.2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่ยวทั่วประเทศ)

ขอเชิญ นศ. เข้าอบรมโปรแกรแกรมคอมพิวเตอร์ในราคาพิเศษ สำหรับนักศึกษาเท่านั้น

21 มิถุนายน พ.ศ.2556

ขอเชิญ นศ. เข้าอบรมโปรแกรแกรมคอมพิวเตอร์ในราคาพิเศษ สำหรับนักศึกษาเท่านั้น

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

9 สิงหาคม พ.ศ.2555

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ม.อ. สุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิขัยระดับนานาชาติ

25 กรกฎาคม พ.ศ.2555

ม.อ. สุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิขัยระดับนานาชาติ

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ”

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ”

ประกาศ ! ขอเชิญนศ.ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงาน

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ประกาศ ! ขอเชิญนศ.ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงาน

หน้า : 1, 2