Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์

14 มิถุนายน พ.ศ.2567

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

13 มิถุนายน พ.ศ.2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

*ขยายเวลา*รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป (โครงการ รคส.) ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม 5 อัตรา

12 มิถุนายน พ.ศ.2567

*ขยายเวลา*รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป (โครงการ รคส.) ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม 5 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาจีน

10 มิถุนายน พ.ศ.2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาจีน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

10 มิถุนายน พ.ศ.2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

5 มิถุนายน พ.ศ.2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

31 พฤษภาคม พ.ศ.2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

16 พฤษภาคม พ.ศ.2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

15 พฤษภาคม พ.ศ.2567

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์

13 พฤษภาคม พ.ศ.2567

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

9 พฤษภาคม พ.ศ.2567

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

หน้า : 1, 2, 3 ... 119, 120, 121