Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมให้กำลังใจนักวิ่งกิจกรรม Bangkok - Hatyai "Thank You Run" ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ( 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

             1 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมให้กำลังใจนักวิ่ง กิจกรรม "วิ่งกรุงเทพ - หาดใหญ่ ไม่สิ้นสุด ไม่หยุดหวัง Bangkok-Hat Yai Thank You Run" "ขอบคุณทุกกำลังใจบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ อาคารเย็นศิระ 3" โดย ดร.ขรรชัย วงษ์ชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในการเข้าร่วมให้กำลังใจและมอบเงินสบทบทุนจำนวน 10,000 บาท

             ในเวลา 08.00 น. คณะนักวิ่งได้เข้าสักการะบูชาศาลหลักเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานภายนอก ต่างให้การต้อนรับคณะนักวิ่งเป็นอย่างดี โดยนักศึกษาได้ร่วมร้องเพลง "เขตรั้วสีบลู" ซึ่งเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะนักวิ่ง

             จากนั้นเวลา 09.30 น. คณะนักวิ่ง นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ รองประธานและประธานฝ่ายดำเนินการประสานงานวิ่งกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ และคณะ ได้เดินทางมาถึง ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะกับคณะผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และร่วมถ่ายภาพพร้อมทั้งมอบเสื้อกิจกรรม โดยทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินสบทบทุนจำนวน 10,000 บาท

             และในช่วงบ่าย คณะนักวิ่งได้เดินทางมายัง โรงเรียนบ้านท่าเพชร เพื่อร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่คณะครูและนักเรียน จากนั้นได้มีกิจกรรมสันทนาการจากอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี