ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมอบทุนแก่นักศึกษาอินโดฯ ผ่านโครงการ PSU Graduate Studies Scholarships and Admission
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดกิจกรรมเชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ภายใต้โครงการ PSU Graduate Studies Scholarships and Admission ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างแน่นแฟ้น รวมทั้งมีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าชาวอินโดนีเซียมากมาย
ภายในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 29 เมษายน 2567 มีการกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น การแนะนำภาพรวมมหาวิทยาลัย การตอบข้อซักถามต่าง ๆ การมอบของที่ระลึก ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวอินโดนีเซีย จำนวน 8 คน ณ Universitas Airlangga (UNAIR) เมืองสุราบายา และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ Universitas Gadjah Mada (UGM) เมืองยอกยาการ์ตา มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่ออีก จำนวน 15 คน ผ่านโปรแกรมซูมออนไลน์กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นเป็นไปด้วยดี มีแนวโน้มที่จะรับเข้าศึกษาต่อ และสามารถรับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ซึ่งผู้สมัครบางคนเป็นศิษย์เก่า และให้เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาต่อว่านอกจากการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบอาชีพแล้ว ยังมีความผูกพันธ์กับคณาจารย์และมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังมีการหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอการจัด Mobility Program ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถโอนหน่วยกิต ประมาณ 1 ภาคการศึกษา โดยทั้ง UNAIR และ UGM มีความสนใจ และจะมีการประสานงานระหว่างกันต่อไป