ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกิจกรรม 7th Thailand Education Fair (Myanmar) Yangon 2024 สร้างเครือข่ายการศึกษาคุณภาพในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 7th Thailand Education Fair (Myanmar) Yangon 2024 ซึ่งจัดโดย Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand (AMAUT) และได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเป็นศูนย์การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ Sedona Hotel กรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567
โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยเข้าร่วม 32 สถาบัน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 3,500 คน สำหรับบูธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักศึกษา และผู้สนใจชาวพม่ามากกว่า 800 คน ในการเข้าเยี่ยมชมบูธเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตร ทุนการศึกษา รวมถึงขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น