ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต จับมือนิด้า-บพข. มอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก GBAC STAR
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ. ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล คณบดีคณะวิเทศศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล (GBAC STAR) ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปฐากถา ซึ่งทำให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของมาตรฐาน GBAC STAR ที่จะช่วยต่อยอด SHA และ SHA Plus ได้อย่างลึกซึ้ง ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 
โดยองค์กรต้นแบบของไทยที่เข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR ได้แก่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ต, สุโข เวลเนส แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.ภูเก็ต, นิกรมารีนทัวร์ จ.ภูเก็ต, ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี, เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และ บ้านปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ