ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ ASUHP สหพันธรัฐรัสเซีย เปิดสอนภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียแก่นักศึกษาและผู้สนใจ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียใน 3 วิทยาเขต (ภูเก็ต ปัตตานี หาดใหญ่) เมื่อระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นำโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy (ASUHP) อาทิ ศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ Dr. Mikhail Vlasov รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของ ASUHP รวมถึงนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และจิตวิทยา และนักแสดงด้านวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากร โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย พร้อมล่ามภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์ ประวัติศาสตร์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเล่นนิทานพื้นบ้านรัสเซียที่ปรับให้เข้ากับบริบทของไทย และได้มีการแสดงบนเวทีโดยฝึกหัดใช้ภาษารัสเซีย
    สำหรับโครงการดังกล่าว เริ่มจากการจัดตั้งศูนย์ภาษารัสเซีย ณ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมี รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก Mr. Vladimir Sosnov กงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต เข่าร่วม โดยศูนย์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่การสอนภาษารัสเซียเพื่อการสนทนา ธุรกิจ ชีวิตประจำวัน และการเดินทาง ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป