ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการงาน “Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023” พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญในซาอุฯ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันฮาลาลและอุทยานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023” งานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าด้านสุขภาพ ความงาม การบริการทางด้านการแพทย์และโรงพยาบาล สปาและการท่องเที่ยว จากประเทศไทยที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในกรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2566 ณ Riyadh International Convention & Exhibition Center โดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ การแนะนำสถาบันฮาลาล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) การจัดการระบบกิจการฮาลาล สปาฮาลาล และโปรแกรมท่องเที่ยวและตรวจสุขภาพ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะการบริการและการท่องเที่ยว โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวซาอุดีอาระเบียและนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียง รวมถึงนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้สอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคณะต่าง ๆ อาทิ คณะวิทยาการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร