ข่าวชาวสงขลานครินทร์

‘PSU Thai Cultural Camp 2023’ ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยของนักศึกษาต่างชาติ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดโครงการค่าย “PSU Thai Cultural Camp 2023” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ โดยมี รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน เข้าร่วม 17 คน และมีนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดทั้งกิจกรรม
    โครงการค่าย “PSU Thai Cultural Camp 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 19 สิงหาคม 2566 ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้วยการเข้าชั้นเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เรียนภาษาไทย ศึกษาวิถีชีวิตไทย ร้อยลูกปัดโนราห์ ทำอาหารและขนมไทย ทำลูกประคบยาสมุนไพร การนวดแผนไทยพื้นฐาน มวยไทย ดนตรีไทย รำไทย และการละเล่นกีฬาพื้นบ้านไทย