ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศขอเชิญชวนให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ เช่าเหมาพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขอเชิญชวนให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ เช่าเหมาพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่ฯ.pdf