ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. หารือสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าชาวกัมพูชา สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบและร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นางสาวเอกอร คุณาเจริญ อุปทูตฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

    สำหรับการเข้าหารือในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาชาวกัมพูชาได้เข้าถึงโอกาสในการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทั่งมีความพร้อมที่จะกลับไปพัฒนาประเทศกัมพูชาและภูมิภาค โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ เป็นสื่อกลางในการประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว