ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักเรียนทั่วภาคใต้บุกงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย เปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ข้อมูลทางการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สร้างความเข้าใจและการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาที่ถนัด โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างคึกคัก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภายในงานมีการบรรยายการเข้าศึกษาใน ม.อ. โดย ดร.มรกต แก้วเพชร ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ การบรรยายหัวข้อ “TCAS67: กรอบเวลา และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา” โดย รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบ TCAS ผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การนำเสนอหลักสูตรจากสถาบันที่เข้าร่วม และสนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัล/ของที่ระลึกมากมาย

นิทรรศการหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวนกว่า 100 สถาบัน รวม 137 คูหา มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงาน 123 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียนประมาณ 12,000 คน ซึ่งในการจัดทุกครั้งยังมีผู้สนใจทั่วไปมาร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดในมหาวิทยาลัย เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และงานวิชาการที่คณะอื่นๆ มาเข้าร่วมชมงานอีกจำนวนมากทั้งนี้ งานในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่ และ บริษัทหาดทิพย์จำกัด (มหาชน)