ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะผู้แทนสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เยือน ม.อ. หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต
    Mr. Dick Custin, Counselor for Public Affairs พร้อมด้วย Ms. Frances Westbrook, Director, Regional English Language Office และคณะจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร บุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ และฝ่ายกิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 215 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา    สำหรับการเยือนในครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หาแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหารือเกี่ยวกับโอกาสของนักศึกษาในการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา และความร่วมมือในอนาคตในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ    นอกจากนี้ คณะผู้แทนสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ยังได้เยือนคณะศิลปศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและโครงการร่วมอื่นๆ กับคณะอีกด้วย