ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

หัวเรื่อง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565