ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวเรื่อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จำนวน 29 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 29 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดจ้างเช่าระบบบริหารจัดการเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาเช่า 3 ปี (36 เดือน) จำนวน 1 งาน

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการจัดจ้างเช่าระบบบริหารจัดการเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาเช่า 3 ปี (36 เดือน) จำนวน 1 งาน รายละเอียด คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมจำนวน 1 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมจำนวน 1 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมจำนวน 2 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 รายการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 รายการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ จัดซื้อ รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ จัดซื้อ รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

รายละเอียด คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จำนวน 12 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาสยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า  150 แรงม้า จำนวน 1 คัน รายละเอียด คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน  1 คัน รายละเอียดคลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 8 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จำนวน 8 รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ จัดจ้างงานก่อสร้างรั้วบริเวณหอพักนักศึกษา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จัดจ้างงานก่อสร้างรั้วบริเวณหอพักนักศึกษา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน ของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่ Oleochemical

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน ของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่ Oleochemical   รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการซื้อแพคเกจอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการจัดซื้อแพคเกจอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   รายละเอียด คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1  รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม จำนวน 1  รายการ  ตามเอกสารที่แนบ คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU Wifi) อาคารหอนักศึกษาจำนวน 1 งาน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU Wifi) อาคารหอนักศึกษาจำนวน 1 งาน

 

รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงการทางวิทยาศาสตร์ ฯ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม จำนวน 1  รายการ  คือ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รายการงานจัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2565

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 รายการงานจัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ของโครงการทัศนศึกษา

ดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2565 รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ งานจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณฟาร์มเกษตร จำนวน 1 งาน

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ งานจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณฟาร์มเกษตร จำนวน 1 งาน รายละเอียด คลิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) พร้อมเครื่องดื่มมื้อเช้า สำหรับนักเรียนหอพักโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เข้าพักหอพักเชี่ยวหลาน ประจำภาคการศึกษา 1/2566 (1 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2566)

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) พร้อมเครื่องดื่มมื้อเช้า สำหรับนักเรียนหอพักโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เข้าพักหอพักเชี่ยวหลาน ประจำภาคการศึกษา 1/2566 (1 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2566) รายละเอียด คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 เครื่อง

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศแผนการจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 เครื่อง รายละเอียด คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดจ้างเช่าระบบบริหารจัดการเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา ๓ ปี

 ด้วย มหาวิทบาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดจ้างเช่าระบบบริหารจัดการเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา ๓ ปี รายละเอียด คลิก 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (รถตู้) จำนวน 1 คัน

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (รถตู้) จำนวน 1 คัน รายละเอียด คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 รายการซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ รายละเอียด คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 11 รายการ ตามเอกสารที่แนบ คลิก 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 รายการซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้านเคมีพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 รายการครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้านเคมีพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียด คลิก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 3 รายการ

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 3 รายการ รายละเอียด คลิก